Konsultacje projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej

Do poniedziałku (15.02) w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi potrwa I etap konsultacji projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej (PS dla WPR). Każdy zainteresowany ma możliwość zapoznania się z projektem i zgłoszenia swojego stanowiska.

Więcej informacji na stronie: https://www.wrotapodlasia.pl/pl/rolnictwo/wiadomosci/finansowanie_obszarw_wiejskich/konsultacje-projektu-planu-strategicznego-dla-wspolnej-polityki-rolnej.html