Konsultacje społeczne dotyczące Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia N.A.R.E.W.

Szanowni Państwo,

Mając na uwadze zapisy Lokalnej Strategii Rozwoju, zwracamy się z uprzejmą prośbą o przeanalizowanie propozycji wprowadzenia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi.

Uzasadnienie wprowadzonych zmian:

W zwiazku z podjęciem przez Zarząd Województwa Podlaskiego Uchwały nr 33/441/2019 z dnia 9 kwietnia 2019r. w sprawie ustalenia metodologii podwyższania środków finansowych na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR, LGD N.A.R.E.W. zobowiązane jest do zaktualizowania dotychczasowych zapisów Lokalnej Strategii Rozwoju.

Uwagi prosimy nadsyłać na adres : biuro@stowarzyszenienarew.org.pl za pomocą formularza „Zgłoś uwagę” w terminie od dnia 29 kwietnia 2019r. do dnia 13 maja 2019r.

Załączniki: