Konsultacje z przedstawicielami społeczności lokalnej w zakresie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia N.A.R.E.W. -“ Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi

W związku z możliwością ubiegania się przez Stowarzyszenie N.A.R.E.W. –Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi o dodatkowe środki na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju w zakresie dodatkowych zadań zapraszamy członków Stowarzyszenia oraz wszystkich mieszkańców obszaru LGD N.A.R.E.W. do zgłaszania propozycji zmian istniejących bądź utworzenia nowych celów szczegółowych i przedsięwzięć w Lokalnej Strategii Rozwoju w terminie do 30 czerwca 2012 roku.

 

Poniżej zamieszczamy kryteria oceny LSR w zakresie dodatkowych zadań oraz formularz proponowanych zmian. Propozycje prosimy dostarczyć do biura Stowarzyszenia N.A.R.E.W.: 18-106 Turośń Kościelna, ul. Lipowa 4 lub na adres mailowy: biuro@stowarzyszenienarew.org.pl

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt: 85 650 51 04

 

Do pobrania (pliki w załączeniu):