Kontakt

Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi
ul. Lipowa 109
18-106 Turośń Kościelna
tel. 601 890 186, 601 890 187
biuro@stowarzyszenienarew.org.pl

NIP: 966-18-46-158
nr konta: 96 8769 0002 0390 8048 2000 0020

Godziny pracy biura:
poniedziałek – piątek w godzinach 8.00-16.00

Beata Jonio – Nikitorowicz – Dyrektor biura
kom. 601-890-186
e-mail: b.jonio@stowarzyszenienarew.org.pl

Radosław Chełstowski – Koordynator ds. wdrażania LSR objętej PROW
kom. 601-890-187
e-mail: r.chelstowski@stowarzyszenienarew.org.pl

Iwona Pietrzak – Koordynator ds. wdrażania LSR objętej RPOWP
kom. 601-890-187
e-mail: i.pietrzak@stowarzyszenienarew.org.pl

Urszula Jasińska – Specjalista ds. księgowości i rozliczeń finansowych
e-mail: u.jasinska@stowarzyszenienarew.org.pl

*Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi, ul. Lipowa 4, 18-106 Turośń Kościelna;

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – inspektor@stowarzyszenienarew.org.pl;

3) podane dane osobowe będą przetwarzane w celu przetworzenia zapytania i prowadzenia korespondencji – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – przez okres 3 miesięcy od daty zakończenia wymiany korespondencji;

4) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;

5) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych skutkować będzie niemożliwością powadzenia korespondencji;

6) odbiorcy danych osobowych: dostawca aplikacji strony internetowej oraz hostingu, na którego serwerach znajduje się strona internetowa;

7) Pani/Pana dane nie będą profilowane.