Lista ocenionych operacji

Dnia 29.04.2010 Rada Stowarzyszenia N.A.R.E.W. dokonała oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w pierwszym konkursie za rok 2010 (NAREW/I/2010/MP) w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla: ,,Małych projektów”. Lista ocenionych operacji wybranych oraz niewybranych do finansowania zamieszczona jest poniżej.