Lista ocenionych operacji – nabór V – Małe projekty

Dnia 18.11.2010 Rada Stowarzyszenia N.A.R.E.W. dokonała oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w piątym konkursie za rok 2010 (NAREW/MP/V/2010) w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla działania: ,,Małych projektów”.

Dnia 18.11.2010 Rada Stowarzyszenia N.A.R.E.W. dokonała oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w piątym konkursie za rok 2010 (NAREW/MP/V/2010) w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla działania: ,,Małych projektów”.

Lista ocenionych operacji wybranych do finansowania