Lista ocenionych operacji – nabór VI – Odnowa i rozwój wsi

Dnia 18.11.2010 Rada Stowarzyszenia N.A.R.E.W. dokonała oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w szóstym konkursie za rok 2010 (NAREW/OiRW/VI/2010) w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla działania: „Odnowa i rozwój wsi”.

Dnia 18.11.2010 Rada Stowarzyszenia N.A.R.E.W. dokonała oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w szóstym konkursie za rok 2010 (NAREW/OiRW/VI/2010) w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla działania: „Odnowa i rozwój wsi”.

Lista ocenionych operacji wybranych do finansowania