Lista ocenionych operacji – nabór VII – RD

Dnia 20.12.2010 Rada Stowarzyszenia N.A.R.E.W. dokonała oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w siódmym konkursie za rok 2010 (NAREW/RD/VII/2010) w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla działania: „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”.

Dnia 20.12.2010 Rada Stowarzyszenia N.A.R.E.W. dokonała oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w siódmym konkursie za rok 2010 (NAREW/RD/VII/2010) w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla działania: „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”.

Lista wybranych operacji RD