lista ocenionych operacji TiRM

Dnia 08.05.2012 Rada Stowarzyszenia N.A.R.E.W. dokonała oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w trzecim konkursie za rok 2012 (NAREW/TiRM/III/2012) w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla działania: „Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw”