Lista ocenionych prezentacji

Dnia 10.02.2010 Rada Stowarzyszenia N.A.R.E.W. dokonała oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w pierwszym konkursie za rok 2009 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla: „Małych projektów”, „Odnowy i Rozwoju Wsi”, „Tworzenia i Rozwoju Mikroprzedsiębiorstw”, „Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej”. Listy operacji wybranych oraz niewybranych do finansowania zamieszczone są poniżej.

 

Lista wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach działania „Małe projekty” wybranych do finansowania w ramach LSR

Lista wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach działania „Małe projekty” niewybranych do finansowania w ramach LSR

Lista wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” wybranych do finansowania w ramach LSR

Lista wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” wybranych do finansowania w ramach LSR

Lista wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach działania „Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw” wybranych do finansowania w ramach LSR