Lista operacji wybranych i niewybranych do dofinansowania w ramach działań: „Małe projekty” i „Odnowa i rozwój wsi”

Dnia 18.11.2011 Rada Stowarzyszenia N.A.R.E.W. dokonała oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”:

1. siódmym konkursie za rok 2011 (NAREW/MP/VII/2011) dla działania:

„Małe projekty”
2. ósmym konkursie za rok 2011 (NAREW/OiRW/VIII/2011) dla działania:
„Odnowa i rozwój wsi”