Lista wybranych operacji „Odnowa i Rozwój Wsi”

Dnia 05.07.2011 Rada Stowarzyszenia N.A.R.E.W. dokonała oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w czwartym konkursie za rok 2011 (NAREW/OiRW/IV/2011) w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla działania: „Odnowa i Rozwój Wsi”

* Lista wybranych operacji „Odnowa i Rozwój Wsi” – plik do pobrania

 

 

Dnia 26.07.2011 Rada Stowarzyszenia N.A.R.E.W. dokonała poprawy błędów formalnych w ocenie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w czwartym konkursie za rok 2011 (NAREW/OiRW/IV/2011) w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla działania: „Odnowa i rozwój wsi” polegającymi na poprawie tytułu operacji oraz miejsca realizacji operacji.

* Lista wybranych operacji „Odnowa i Rozwój Wsi” – plik do pobrania