Lista wybranych operacji „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

Dnia 09.05.2011 Rada Stowarzyszenia N.A.R.E.W. dokonała oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w trzecim konkursie za rok 2011 (NAREW/TiRM/III/2011) w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla działania: „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

Dnia 09.05.2011 Rada Stowarzyszenia N.A.R.E.W. dokonała oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w trzecim konkursie za rok 2011 (NAREW/TiRM/III/2011) w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla działania: „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”