Listy wybranych i niewybranych operacji z konkursu „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

Dnia 24.10.2011 Rada Stowarzyszenia N.A.R.E.W. dokonała oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w piątym konkursie za rok 2011 (NAREW/RD/V/2011) w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla działania: „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

 

 

lista wybranych operacji „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” – plik do pobrania

lista niewybranych operacji „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” – plik do pobrania