N.A.R.E.W.-dzieciom w Kobylinie – Borzymach 08.06.2014