N.A.R.E.W.-dzieciom w Turośni Kościelnej – 01.06.2014