„N.A.R.E.W. – IAŃSKA IMPREZA”

Stowarzyszenie N.A.R.E.W. Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi ponownie ogłasza nabór propozycji organizacji wydarzenia aktywizującego (imprezy, festynu rodzinnego, sportowego itp.), które zostanie częściowo dofinansowane z środków Europejskiego Funduszu Rolnego

na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach działania 431 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja objętego PROW 2007-2013. Ewentualna wysokość dofinansowania to 4 000,00 zł – 3 000,00 zł koszty organizacji wydarzenia oraz 1000,00 zł koszt zakupu nagród.

Stowarzyszenie N.A.R.E.W. wybierze do dofinansowania po jednym wydarzeniu z terenu każdej z gmin wchodzących w skład Stowarzyszenia (Choroszcz, Kobylin-Borzymy, Łapy, Poświętne, Sokoły, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Wyszki).

Propozycje prosimy przesyłać do dnia 18 maja 2012 r.

Propozycja powinna zawierać:

  1. Tytuł, termin i lokalizację wydarzenia

  2. Grupy odbiorców oraz przewidywaną liczbę uczestników

  3. Krótki opis wydarzenia wraz z uzasadnieniem konieczności dofinansowania przez Stowarzyszenie N.A.R.E.W.

  4. Dane kontaktowe

Do składania propozycji zachęcamy zwłaszcza Stowarzyszenia działające na obszarze LGD N.A.R.E.W. oraz instytucje kultury.