Nabór wniosków na działania: „Małe projekty” i „Odnowa i rozwój wsi” – 02 -18 listopada 2011

Stowarzyszenie N.A.R.E.W. Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi ogłasza nabory na działania w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju” PROW na lata 2007 – 2013

dla działań: „Małe projekty” tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi, 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi” i „Odnowa i rozwój wsi” w okresie 02 – 18 listopada 2011.

Szczegóły w zakładce NABORY: