Nabór wniosków na działania: „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” i „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” – 15-29 kwietnia 2011

Stowarzyszenie N.A.R.E.W. ogłasza nabory wniosków na działania: „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” w okresie 15.04.- 29.04.2011. Szczegóły w zakładce
„NABORY”

Stowarzyszenie N.A.R.E.W. ogłasza nabory wniosków na działania: „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” w okresie 15.04.- 29.04.2011. Szczegóły w zakładce
„NABORY”