Nabór wniosków na działanie -€“ Małe projekty – 14 -€“ 27 maja 2014 roku

Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi ogłasza nabór wniosków na działanie: 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 dla: MAŁYCH PROJEKTÓW, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi w okresie 14 maja -€“ 27 maja 2014 roku.

Szczegóły w zakładce „NABORY WNIOSKÓW”