Nabór wniosków na działanie: Odnowa i rozwój wsi – 22 czerwiec – 06 lipiec 2012

Zarząd Stowarzyszenia N.A.R.E.W. Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi informuje o możliwości składania wniosków za pośrednictwem LGD N.A.R.E.W. Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 dla działania „ODNOWA I ROZWÓJ WSI”

 

Zarząd Stowarzyszenia N.A.R.E.W. Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi

informuje o możliwości składania wniosków za pośrednictwem LGD N.A.R.E.W. Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 dla działania

ODNOWA I ROZWÓJ WSI”

I. Termin składania wniosków:

 • od dnia 22 czerwca 2012 roku do 06 lipca 2012 roku do godziny 15.00.

II. Miejsce i tryb składania wniosków:

 • Biuro Stowarzyszenia LGD N.A.R.E.W. Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi, ul. Lipowa 4, 18-106 Turośń Kościelna, w godzinach 08.00 – 15.00;
 • wniosek wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej oraz wersję elektroniczną na CD/DVD (na ww. nośniku powinien znajdować się tylko i wyłącznie plik zawierający wniosek )
 • wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu oraz w terminie wskazanym w ogłoszeniu; złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii; potwierdzenie zawiera datę złożenia wniosku oraz opatrzone jest pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek.

 

III. Miejsce udostępnienia dokumentacji konkursowej

 • wzór formularza o przyznanie pomocy wraz z instrukcją jego wypełnienia dostępny jest w wersji elektronicznej poniżej oraz na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego: www.wrotapodlasia.pl.;
 • wzór formularza o przyznanie pomocy wraz z instrukcją jego wypełnienia dostępny jest również w biurze LGD N.A.R.E.W.: ul. Lipowa 4 w Turośni Kościelnej oraz w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Gen. F. Kleeberga 20;
 • na stronach www LGD N.A.R.E.W. oraz Urzędu Marszałkowskiego wraz z formularzem wniosku i instrukcją jego wypełnienia udostępnia się następujące dokumenty:

1) Lokalną Strategię Rozwoju LGD N.A.R.E.W.,

2) karta zgodności z LSR,

3) lokalne kryteria wyboru operacji określone w LSR w formie „Karty oceny operacji według lokalnych kryteriów dla przedsięwzięć związanych z „odnową i rozwojem wsi”

IV. Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru przez LGD operacji z zakresu „Odnowy i rozwoju wsi” do finansowania:

 • uzyskanie 11 punktów z możliwych do uzyskania podczas oceny operacji według lokalnych kryteriów dla przedsięwzięć związanych z „Odnową i rozwojem wsi”.

 

V. Limit dostępnych środków na konkurs NAREW/OiRW/IV/2012:

 • 800 000,00 złotych

 

VI. Dodatkowe informacje

 • wszelkie informacje o konkursie można uzyskać w osobiście w siedzibie biura LGD: ul. Lipowa 4, 18 – 106 Turośń Kościelna, telefonicznie pod numerem: 85 6505104 oraz na stronie stowarzyszenia: www: stowarzyszenienarew.org.pl.
 • biuro jest czynne w godzinach 08.00 – 15.00

 

Do pobrania: