Nabór wniosków z działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” – styczeń 2014 roku

Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi informuję, iż zgodnie z Uchwałą Nr W/II/06/13 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi z siedzibą w Turośni Kościelnej z dnia 21 października 2013 roku w sprawie przyjęcia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi została podjęta decyzja o przeprowadzeniu naboru z „Wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju” z działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” na początku styczniu 2014 roku. Przewidywana kwota naboru ok. 230 000,00 zł.

 

W związku z powyższym zapraszamy wszystkie zainteresowane tym działaniem osoby do kontaktu z Biurem Stowarzyszenia w celu uzyskania szczegółowych informacji.