Nowy formularz wniosku wraz z instrukcją dla działania „Odnowa i rozwój wsi”

Informujemy, iż został wprowadzony nowy formularz wniosku wraz z instrukcją wypełniania dotyczący działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” (wersja 5 z). W związku z trwającym naborem na to działanie (w okresie 02-15 listopad 2012) Beneficjenci zobowiązani są do zastosowania nowego wzoru wniosku.

 

Nowy wzór do pobrania w zakładce – Nabór wniosków – Nabór V – Odnowa i rozwój wsi