Ocena efektywności i rozpoznawalności LGD

Informujemy, że do grudnia 2012 r. na terenie gmin należących do naszego Stowarzyszenia (tj. Turośni Kościelnej, Łap, Poświętnego, Suraża, Kobylin-Borzymy, Choroszczy, Tykocina , Sokół i Suraża) przeprowadzane będzie badanie ewaluacyjne pn. „Ocena efektywności działalności Lokalnych Grup Działania (LGD) oraz realizacji Lokalnych Strategii Rozwoju (LSR) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013”.

W związku z powyższym, mogą być Państwo losowo wybrani do udzielenia informacji dotyczących działalności naszego LGD.

Badanie prowadzi Pracownia Badań Społecznych i Marketingowych „SOMA” Monika Kwiecińska-Zdrenka, ul. Dominikańska 9, 87-100 Toruń oraz Europejskie Doradztwo Projektowe, ul. Rusa 13/2, 87-100 Toruń

Zapewniona będzie pełna anonimowość i poufność przekazanych informacji.

 

Uprzejmie prosimy o udział w badaniu.