Podlaska Sieć Partnerstw na Rzecz Ekonomii Społecznej

Europejska Fundacja Odnowy i Rozwoju Terytorialnego za pośrednictwem Stowarzyszenia N.A.R.E.W. zaprasza mieszkańców województwa podlaskiego z gmin miejskich, miejsko-wiejskich i miast do 25 tys. mieszkańców do udziału w projekcie „Podlaska Sieć Partnerstw na Rzecz Ekonomii Społecznej”.

Europejska Fundacja Odnowy i Rozwoju Terytorialnego za pośrednictwem Stowarzyszenia N.A.R.E.W. zaprasza mieszkańców województwa podlaskiego z gmin miejskich, miejsko-wiejskich i miast do 25 tys. mieszkańców do udziału w projekcie „Podlaska Sieć Partnerstw na Rzecz Ekonomii Społecznej”.

Szczegóły w załączeniu.

Załącznik