Podlaski Pozarządowy Fundusz Mikrodotacji

W imieniu Forum Inicjatyw Rozwojowych zapraszamy młode organizacje pozarządowe i grupy nieformalne z terenu województwa podlaskiego do składania wniosków na mikrodotacje do 5 000,00 zł. Celem głównym projektu „Podlaski Pozarządowy Fundusz Mikrodotacji” jest wzmocnienie potencjału podmiotów/grup nieformalnych/samopomocowych działających w sferze aktywizacji społecznej oraz zwiększenie potencjału obywateli w życiu publicznym.

 

Projekt skierowany jest wyłącznie do organizacji z województwa podlaskiego:

  • – młodych organizacji – tj. organizacji, które zostały wpisane do KRS nie wcześniej niż 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku o mikrodorację,
  • – grup nieformalnych – nie mniej niż trzy osoby, wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze pożytku publicznego, nie posiadające osobowości prawnej,
  • – grup samopomocowych – dobrowolny zespół osób, którego aktywne działania skierowane są na pokonywanie problemów oraz zmianę warunków życia jego członków,

Wysokość mikrodotacji to kwota minimum 1 000,00 zł., maksymalnie do 5 000,00 zł. na projekty mieszczące się w sferze pożytku publicznego, zgodnie z Regulaminem Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

 

Planowany termin naboru wniosków: 07 – 14 lipca 2014 roku.

Dokumenty konkursowe już wkrótce będą dostępne na stronie www.fir.org.pl

 

 

Kontakt:

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych

ul. Brukowa 28 lok.4, 15-889 Białystok

tel/fax. 85 675 00 17, 509 198 202

e-mail: fio@fir.org.pl