Podpisanie umowy na realizację projektu współpracy – „Kulinarne Unikaty Lokalną Tradycją”

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi, wraz ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Brama na Podlasie, oraz Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski w dniu 2 września 2021 roku podpisała umowę o przyznaniu pomocy na realizacje projektu współpracy pn. „Kulinarne Unikaty Lokalną Tradycją”, akronim „KULT”. Projekt współfinansowany będzie ze środków Unii Europejskiej, w ramach poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania.

Celem operacji jest podniesienie atrakcyjności obszarów LGD poprzez utworzenie infrastruktury oraz map ze szczególnym uwzględnieniem produktów lokalnych, a także zwiększenie wiedzy mieszkańców terenów realizacji LSR na temat rozwoju obszarów, identyfikacji i promocji produktu lokalnego w oparciu o lokalne zasoby.

Okres realizacji projektu: maj 2021 r. – czerwiec 2022r.

Zakres realizowanej operacji obejmie m.in. organizację wizyty studyjnej, realizację konkursu i filmu promocyjnego, zorganizowanie warsztatów kulinarnych, opracowanie map interaktywnych, a także organizację wyjazdu na targi.

Projekt współpracy będzie realizowany w ukierunkowaniu na: wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych; zachowanie dziedzictwa lokalnego oraz promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych oraz lokalnej przedsiębiorczości.