Podpisano umowę na finansowanie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju

W czwartek 28 maja 2009 r. w Urzędzie Marszałkowskim Prezes Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Pan Andrzej Jurczak oraz Wiceprezes Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Pan Roman Czepe podpisali umowę na finansowanie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju opracowanej przez Stowarzyszenia N.A.R.E.W.

W czwartek 28 maja 2009 r. w Urzędzie Marszałkowskim Prezes Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Pan Andrzej Jurczak oraz Wiceprezes Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Pan Roman Czepe podpisali umowę na finansowanie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju opracowanej przez Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi. Środki finansowe na realizację Strategii pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 – oś Leader. Celem działania jest zwiększenie potencjału rozwojowego terenów wiejskich poprzez odwoływanie się do inicjatyw lokalnych i promowanie lokalnego rozwoju. Ze strony Zarządu Województwa Podlaskiego umowę podpisali Marszałek Jarosław Dworzański oraz Członek Zarządu – Mieczysław Baszko.

Stowarzyszenie N.A.R.E.W. otrzymało na realizację LSR kwotę ok. 11 mln złotych. O ilości środków decydowała liczba mieszkańców na terenie działania Stowarzyszenia. Znaczna część tych pieniędzy przeznaczona zostanie na sfinansowanie realizacji projektów zgłaszanych przez mieszkańców obszaru Stowarzyszenia. Osoby fizyczne, firmy, samorządy i stowarzyszenia będą mogły uzyskać dotację na takie działania, jak założenie i rozwój przedsiębiorstwa, realizację różnego rodzaju inicjatyw społeczno-kulturalnych i turystycznych, a także na odnowę wsi. Przyczynić się to powinno m.in. do poprawy jakości życia na obszarach wiejskich i do powstawania nowych miejsc pracy. Dzięki przyznanym środkom finansowym zwiększy się udział lokalnej społeczności
w rozwoju regionu.

Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi – obejmuje swym działaniem 9 gmin: Choroszcz, Kobylin-Borzymy, Łapy, Poświętne, Sokoły, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Wyszki. Siedem z nich (jeszcze bez Poświętnego i Wyszek, który przystąpiły do Stowarzyszenia przed kilkoma miesiącami) realizowało pierwsze dwa schematy Leadera. W ramach Pilotażowego Programu Leader+ w 2006r. powołano i zarejestrowano Lokalną Grupę Działania, jako Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi oraz opracowano Zintegrowaną Strategię Rozwoju Obszarów Wiejskich Stowarzyszenia N.A.R.E.W. W 2007r. pozyskane zostały środki na realizację niektórych działań zapisanych w ZSROW.

Najbliższe konkursy Stowarzyszenie N.A.R.E.W. Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi ogłosi w III kwartale br. Jednym z pierwszych działań LGD będzie przeprowadzenie szkolenia dla mieszkańców w zakresie poprawnego wypełniania wniosków o dofinansowanie. Pracownicy Stowarzyszenia będą także pomagać beneficjentom w przygotowaniu wniosków o przyznanie pomocy w siedzibie LGD. Stowarzyszenie w ramach projektu będzie prowadziło etatową obsługę biurową.

Wkrótce na naszej stronie znajdziecie Państwo więcej informacji i szczegółów na temat funkcjonowania Stowarzyszeni N.A.R.E.W. oraz możliwości rozdysponowywania środków finansowych.