Podsumowanie projektu „Tradycja i nowoczesność na wsi – warsztaty komputerowe i rękodzielnicze umożliwiające przekazanie wiedzy między pokoleniem wnuków i dziadków” – Szkoła Podstawowa nr 2 w Łapach, 11 grudnia 2013 roku

W dniu 11 grudnia 2013 roku pracownik Stowarzyszenia uczestniczył w imprezie podsumowującej projekt zrealizowany przez Stowarzyszenie Sportowo-Edukacyjne „PETRUS” im. Ks. Henryka Baginskiego przy parafii Św. Ap. Piotra i Pawła w Łapach pt. „Tradycja i nowoczesność na wsi – warsztaty komputerowe i rękodzielnicze umożliwiające przekazanie wiedzy miedzy pokoleniem wnuków i dziadków” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader PROW na lata 2007-2013 na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łapach.

 

Celem projektu realizowanego od od września do grudnia 2013 r. było podniesienie jakości życia mieszkańców gminy Łapy oraz zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego. Było to możliwe dzięki zorganizowaniu cyklu warsztatów, polegających na wymianie umiejętności i doświadczenia pomiędzy dwiema grupami osób: grupą wnuczków oraz grupą ich babć i dziadków. Udział w warsztatach komputerowych pozwolił starszemu pokoleniu rozwinąć umiejętności wykorzystania komputera i internetu. Udział w warsztatach rękodzielniczych przybliżył dzieciom tradycję i kulturę regionu. W projekcie wzięło udział 240 uczestników.

 

Na stronie internetowej można również obejrzeć wirtualną wystawę prac wykonaną podczas warsztatów:

http://www.petruslapy.pl/using-joomla/extensions/components/content-component/article-categories/84-petrus/aktualnosci/105-wirtualna-wystawa-prac