Posiedzenie Rady (10.02.2012) – poprawa błędów formalnych

Dnia 10 lutego 2012 Rada Stowarzyszenia N.A.R.E.W. dokonała poprawy błędów formalnych w ocenie wniosków o przyznanie pomocy złożonych siódmym konkursie za rok 2011 (NAREW/MP/VII/2011) w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla działania: „Małe projekty”
polegającymi na poprawie: tytułu operacji, błędnego adresu wnioskodawcy oraz błędnych lokalizacji operacji (dot. Uchwał: R/VI/74/11, R/VI/63/11, R/VI/67/11, R/VI/78/11, R/VI/62/11, R/VI/50/11). W załączeniu poprawione listy operacji wybranych i niewybranych.