Produkt Lokalny Atrakcją Turystyczną (PLAT) – Szkolenie z zakresu produktów lokalnych oraz wyjazd studyjny do producentów lokalnych

Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Bobra” oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła serdecznie zapraszają mieszkańców z terenu gmin wchodzących w skład Stowarzyszeń zainteresowanych tematem produktów lokalnych do udziału w szkoleniu z zakresu produktów lokalnych oraz w wyjeździe studyjnym do producentów lokalnych realizowanym w ramach projektu współpracy „Produkt Lokalny Atrakcją Turystyczną”.

 

Szkolenie odbędzie się w hotelu Zejer w Barszczewie (gm. Choroszcz) w dniach 14-15 października 2013. Dwudniowe zajęcia podzielone zostaną na szkolenie teoretyczne z zakresu produktów lokalnych (obejmujące takie zagadnienia jak: definicja produktów lokalnych, identyfikacja dziedzictwa kulinarnego danego obszaru, sposobów i zalet rejestracji produktów) oraz wizytę studyjną u lokalnych producentów woj. podlaskiego, podczas której zostanie zaprezentowany sposób produkcji (procedury i wymogi instytucji kontrolujących), promocji i sprzedaży produktów lokalnych. Uczestnikom szkolenia zapewnione zostanie wyżywienie, a także nocleg.

W załączeniu karta zgłoszeniowa – Serdecznie zapraszamy!!