PROJEKT WSPÓŁPRACY „KULINARNE UNIKATY LOKALNĄ TRADYCJĄ”, AKR. „KULT”

Operacja pt. „Kulinarne Unikaty Lokalną Tradycją”, akr. „KULT” realizowana jest we współpracy ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Brama na Podlasie oraz Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Szlak Tatarski”. Operacja ma na celu podniesienie atrakcyjności obszarów LGD poprzez utworzenie infrastruktury oraz map ze szczególnym uwzględnieniem produktów lokalnych, a także zwiększenie wiedzy mieszkańców terenów realizacji LSR na temat rozwoju obszarów, identyfikacji i promocji produktu lokalnego w oparciu o lokalne zasoby.

Projekt jest realizowany w okresie 01.05.2021-30.06.2022

Przewidywane wyniki operacji: Liczba szkoleń: 1; Liczba osób przeszkolonych: 30; Liczba wydarzeń/ imprez: 2; Liczba zrealizowanych projektów współpracy: 1; Liczba LGD uczestniczących w projektach współpracy: 3; Liczba publikacji – mapa interaktywna: 1; Liczba publikacji – Film promocyjny: 1;

W ramach Projektu zaplanowano następujące działania:

  • Organizacja wizyty studyjnej;
  • Organizacja konkursu – kulinarne tradycje;
  • Organizacja warsztatów kulinarnych;
  • Opracowanie i wydanie mapy interaktywnej;
  • Wyznaczenie szlaków turystycznych;
  • Zakup gadżetów promocyjnych;

Umowa projektu współpracy „Kulinarne Unikaty Lokalną Tradycją”