Projekt Współpracy „Podróżujemy odkrywając lokalne kulinarne atrakcje”, akr. „POLKA”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3. Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Operacja pt. „Podróżujemy odkrywając lokalne kulinarne atrakcje”, akr. „POLKA” realizowana jest we współpracy ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski. Operacja ma na celu podniesienie atrakcyjności obszarów LGD oraz zwiększenie wiedzy partnerów i mieszkańców na temat rozwoju obszarów, identyfikacji i promocji produktu lokalnego, turystyki w oparciu o lokalne zasoby

Projekt jest realizowany w okresie 01.05.2023-30.09.2023

Przewidywane wyniki operacji: Liczba szkoleń: 2; Liczba osób przeszkolonych: 56; Liczba wydarzeń/ imprez: 3; Liczba zrealizowanych projektów współpracy: 1; Liczba LGD uczestniczących w projektach współpracy: 2; Liczba publikacji – 1500;

W ramach Projektu zaplanowano następujące działania:

  • Organizacja wizyty studyjnej (LGD N.A.R.E.W., LGD Szlak Tatarski);
  • Szlak produktu lokalnego – opracowanie mapy (LGD N.A.R.E.W.);
  • Wycieczka kajakowo-rowerowa szlakiem produktu lokalnego (LGD N.A.R.E.W.);
  • Opracowanie gry planszowej dotycząca obszaru LDG N.A.R.E.W;
  • Opracowanie gry planszowej dotycząca obszaru LDG Szlak Tatarski;
  • Organizacja warsztatu o produktach lokalnych pn. „Podróże ze smakiem Tatarskim Szlakiem” (LGD Szlak Tatarski);
  • Organizacja pikniku kulinarnego (LGD Szlak Tatarski).