PROJEKT WSPÓŁPRACY „”SYNTEZA TRADYCYJNYCH RECEPTUR OKAZJĄ NA GOSPODARCZĄ EWOLUCJĘ REGIONU” akr. „STRONGER”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3. Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Operacja pn. ” Synteza Tradycyjnych Receptur Okazją na Gospodarczą Ewolucję Regionu” realizowana będzie w partnerstwie 2 Lokalnych Grup Działania: Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi  i Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie”

Celem projektu współpracy jest zwiększenie wiedzy partnerów i mieszkańców obszarów LGD na temat wykorzystania produktów lokalnych a także ich innowacyjnego łączenia w promocji i rozwoju obszarów wiejskich.

Projekt jest realizowany w okresie 01.04.2023-31.10.2023

Przewidywane wyniki operacji: Liczba szkoleń: 2; Liczba osób przeszkolonych: 42; Liczba wydarzeń/imprez: 1 Liczba zrealizowanych projektów współpracy: 1; Liczba LGD uczestniczących w projektach współpracy: 2; Liczba wydanych publikacji: 1000

W ramach Projektu zaplanowano następujące działania:

  • Organizacja wizyty studyjnej;
  • Organizacja warsztatów kulinarnych;
  • Wydanie książki kucharskiej;
  • Zakup gadżetów promocyjnych;

Umowa projektu współpracy „Synteza Tradycyjnych Receptur Okazją na Gospodarczą Ewolucję Regionu”