Protokół z LI posiedzenia Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W.

Dotyczy zmiany uchwały R/L/16/2023 podjętej na L posiedzeniu Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W. dnia 20.01.2023
Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem społeczności lokalnej w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące zmiany uchwały R/L/16/2023 podjętej na L posiedzeniu Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W. dnia 20.01.2023 dotyczącej wyboru wniosku w ramach operacji własnej nr 1/2022/OW tj.: protokół z LI posiedzenia Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W. z dnia 15 marca 2023 r.

Protokół z LI posiedzenia Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W. + uchwała