Protokół z LIII posiedzenia Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W.

Dotyczy korekty punktacji wniosków nr 3.1.1/1/2023/4 oraz 3.1.1/1/2023/5 oraz zmiany uchwał podjętych na LII posiedzeniu Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W. dnia 24.04.2023
Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem społeczności lokalnej w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące korekty punktacji wniosków nr 3.1.1/1/2023/4 oraz 3.1.1/1/2023/5 oraz zmiany uchwał podjętych na LII posiedzeniu Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W. dnia 24.04.2023 dotyczącej wyboru wniosku w ramach operacji własnej nr 1/2023 tj.: protokół z LIII posiedzenia Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W. z dnia 15 maja 2023 r.

Protokół z LIII posiedzenia Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W. + uchwały