Protokół z LIV posiedzenia Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W.

Dotyczy oceny wniosku z naboru nr 2/2023
Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem społeczności lokalnej w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące oceny wniosku z naboru nr 2/2023 tj.: protokół z LIV posiedzenia Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W. z dnia 25 lipca 2023 r.

Protokół z LIV posiedzenia Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W.