Protokół z V posiedzenia Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W.

Dotyczy naborów nr: 6/2017 i 7/2017

Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem społeczności lokalnej w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące naborów nr 6/2017 oraz nr 7/2017, tj.: protokół z V posiedzenia Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W. z dnia 22 czerwca 2017 r.

Załączniki: