Protokół z VII posiedzenia Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W.

Dotyczy ponownej oceny wniosków w ramach naboru nr 2/2020
Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem społeczności lokalnej w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące ponownej oceny wniosków w ramach naboru nr 2/2020 oraz sprostowania w ramach naboru nr 3/2020, tj.: protokół z VII posiedzenia Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W. z dnia 25 maja 2020 r.
Załączniki: