Protokół z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. z dnia 24 września 2014 roku.

Biuro Stowarzyszenia N.A.R.E.W. informuje, iż dostępny jest do wglądu wszystkim zainteresowanym protokół z posiedzenia Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W., które odbyło się w dniu 24 września 2014 roku w siedzibie Narwiańskiego Parku Narodowego w Kurowie.

Protokół może zostać wysłany również drogą mailową na pisemną prośbę zainteresowanego. Prosimy o zapoznawanie się z protokołem i pisemne wnoszenie ewentualnych uwag – osobiście w Biurze Stowarzyszenia lub drogą mailowa: biuro@stowarzyszenienarew.org. Uwagi zostanę uwzględnione na najbliższym posiedzeniu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.