Protokół z XIX posiedzenia Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W

Dotyczy naboru nr 10/2020
Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem społeczności lokalnej w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące naboru nr 10/2020 tj.: protokół z XIX posiedzenia Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W. z dnia 13 listopada 2020 r.

Załączniki:
Protokół z posiedzenia Rady + uchwała nr 1 + uchwała nr 2