Protokół z XL posiedzenia Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W.

Dotyczy zmian w uchwałach w sprawie wyboru operacji do dofinansowania w ramach ponownej oceny wniosku w ramach naboru nr 5/2019 oraz 6/2019

Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi przedstawia dokumenty dotyczące sprostowania omyłek występujących w uchwałach dotyczących ponownej oceny wniosków w ramach naboru nr 5/2019 i 6/2019, tj.: protokół z XL posiedzenia Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W. z dnia 6 września 2019 r.

Załączniki: