Protokół z XLV posiedzenia Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W

Dotyczy oceny wniosków z naboru nr 3/2022 oraz nr 4/2022 oraz ponownej oceny wniosków z naboru nr 1/2022
Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem społeczności lokalnej w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące oceny wniosków z naboru nr 3/2022 oraz nr 4/2022 oraz ponownej oceny wniosków z naboru nr 1/2022 tj.: protokół z XLV posiedzenia Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W. z dnia 31 lutego 2022 r.

Protokół z XLV posiedzenia Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W.