Protokół z XV posiedzenia Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W.

Dotyczy naborów nr: 1/2018 i 2/2018

Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem społeczności lokalnej w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące naborów nr 1/2018 oraz nr 2/2018, tj.: protokół z XV posiedzenia Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W. z dnia 14 lutego 2018 r.

Załączniki: