Protokół z XXIII posiedzenia Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W.

Dotyczy oceny wniosku w ramach naboru nr 7/2018

Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem społeczności lokalnej w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące oceny wniosku w ramach naboru nr 7/2018, tj.: protokół z XXIII posiedzenia Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W. z dnia 27 lipca 2018 r.

Załączniki: