Protokół z XXVII posiedzenia Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W.

Dotyczy naboru nr 8/2018

Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem społeczności lokalnej w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące naboru nr 8/2018, tj.: protokół z XXVII posiedzenia Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W. z dnia 28 września 2018 r.

Załączniki: