Protokół z XXX posiedzenia Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W

Dotyczy ponownej oceny wniosków z naboru nr 3/2021
Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem społeczności lokalnej w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące ponownej oceny wniosków z naboru nr 3/2021 tj.: protokół z XXX posiedzenia Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W. z dnia 23 czerwca 2021 r.

Protokół z XXX posiedzenia Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W.