Protokół z XXXVIII posiedzenia Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W.

Dotyczy naborów nr: 7/2019, 8/2019 i 9/2019

Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem społeczności lokalnej w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące naborów nr 7/2019, nr 8/2019 oraz nr 9/2019, tj.: protokół z XXXVIII posiedzenia Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W. z dnia 09 sierpnia 2019 r.

Załączniki: