Protokół z Zebrania Członków Zarządu Stowarzyszenia N.A.R.E.W. z dnia 08 września 2014 roku.

Biuro Stowarzyszenia N.A.R.E.W. informuje, iż dostępny jest do wglądu wszystkim zainteresowanym protokół z posiedzenia członków Zarządu Stowarzyszenia N.A.R.E.W., które odbyło się w dniu 08 września 2014 roku w Biurze Stowarzyszenia w Turośni Kościelnej.

Prosimy o zapoznawanie się z protokołem i pisemne wnoszenie ewentualnych uwag – osobiście w Biurze Stowarzyszenia lub drogą mailowa: biuro@stowarzyszenienarew.org. Uwagi zostanę uwzględnione na najbliższym Zebraniu Członków Zarządu Stowarzyszenia.