Protokoły z Zebrań Członków Zarządu oraz Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. z dnia 26 lutego 2015 roku.

Biuro Stowarzyszenia N.A.R.E.W. informuje, iż dostępne są do wglądu wszystkim zainteresowanym protokoły z dwóch posiedzeń członków Zarządu Stowarzyszenia N.A.R.E.W. oraz protokół z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W., które odbyły się w dniu 26 lutego roku w Biurze Stowarzyszenia w Turośni Kościelnej, ul. Lipowa 4.

Prosimy o zapoznawanie się z protokołami i pisemne wnoszenie ewentualnych uwag – osobiście w Biurze Stowarzyszenia lub drogą mailowa: biuro@stowarzyszenienarew.org. Uwagi zostanę uwzględnione na najbliższym Zebraniach: Członków Zarządu oraz Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W.